Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονωϊό COVID 19

Σας αποστέλλουμε την με αριθμό πρωτ. 65195/2021 ΚΥΑ με Θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορονωϊό COVID 19».                         Η Διευθύντρια

                       Κουντούρη Γαρυφαλλιά

Αρχείο

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονωϊό COVID 19

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ. 65195/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. ».                         Η Διευθύντρια

                       Κουντούρη Γαρυφαλλιά

αρχείο

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΑΛΟΥΣΗ

εδώ

Δημοσιεύθηκε στη Εκδηλώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΑΛΟΥΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΑΙΟΣ-2013

Δημοσιεύθηκε στη Εκδηλώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΙΟΥΝΙΟΣ-2013

Δημοσιεύθηκε στη Εκδηλώσεις, Εργασίες Μαθητών | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΜΑΝΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-2013

Δημοσιεύθηκε στη Εκδηλώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΜΑΝΗ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ 2012

Βράβευση-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-2012

Δημοσιεύθηκε στη Εργασίες Μαθητών, Μαθητές | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΡΑΒΕΥΣΗ 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016

Δημοσιεύθηκε στη Εκδηλώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

Σας προωθούμε το με αριθμό πρωτ. 58147/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης», προς ενημέρωσή σας.

                                                                      Η Διευθύντρια

                                                              Κουντούρη Γαρυφαλλιά

Δημοσίευση

ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

Προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Σας προωθούμε, το με Α.Π.: 52575/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με

ΘΕΜΑ:   Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, προς ενημέρωσή σας.

                                    Η Διευθύντρια

                         Κουντούρη Γαρυφαλλιά

Προκήρυξη

Προθεσμία

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων