Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr συντονιστικές οδηγίες ως προς την διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΑΣΣΥ

Συνέχεια του άρθρου

ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:30 στην αίθουσα

εκδηλώσεων του σχολείου, για να παραλάβετε τη βαθμολογία του Α΄τετραμήνου

και να ενημερωθείτε σχετικά με την επίδοση τωνμαθητών/ τριών μας.

                                                                                    Μετά τιμής

                                                                                Η Διευθύντρια

                                                     Κολυβοδιάκου Παναγιώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών ως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023 ως και 31 Μαρτίου 2024.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των σχ. μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα των μαθητών/τριών, ως πέντε (05) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από COVID-19, για το σχ. έτος 2023-24.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον Διευθυντή/ντρια της σχ. μονάδας της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού ή μοριακού ελέγχου.

Στην περίπτωση που ο μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό, οι απουσίες του/της, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας.

Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ-2024_2025Ψ4Φ246ΝΚΠΔ-ΞΚΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/11/2023 ΩΣ 15/12/2023

PDF Embedder requires a url attribute ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΕΛ-Υποψήφιος-2024

Αίτηση-Υπεύθυνη-Δήλωση-ΓΕΛ-για-5-ΜΟΥΣΙΚΑ-2024

ΑΡΧΕΙΟ-ΟΔΗΓΙΕΣ-Α-Δ-ΓΕΛ-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΕΛ-2024

PDF Embedder requires a url attribute

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΞΕ-132268-2023-Διενέργεια-προκαταρκτικών-εξετάσεων-ΠΚΕ-για-την-εισαγωγή-στις-Σχολές-του-Λιμενικού-Σώματος-στις-Στρατιωτικές-Σχολές-στις-Σχο

PDF Embedder requires a url attribute