ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:30 στην αίθουσα

εκδηλώσεων του σχολείου, για να παραλάβετε τη βαθμολογία του Α΄τετραμήνου

και να ενημερωθείτε σχετικά με την επίδοση τωνμαθητών/ τριών μας.

                                                                                    Μετά τιμής

                                                                                Η Διευθύντρια

                                                     Κολυβοδιάκου Παναγιώτα