Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία

Σας προωθούμε έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για θέματα σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Όσοι μαθητές εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο, μπορούν να υποβάλουν στη σχολική μας μονάδα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως την 18-9-2020 .

Η Διευθύντρια

Κουντούρη Γαρυφαλλιά

                                                                                                  
ΕΞΕ-121802-2020-Οδηγίες-προς-Διευθυντές-και-Εκπαιδευτικούς-Π_θμιας-και-Δ_θμιας-Εκπ_σης-για-τη-σύγχρονη-εξ-αποστάσεως-ε

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα , 14 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12:30 μ.μ. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις 8:15 π.μ. στο χώρο του σχολείου εφοδιασμένοι απαραιτήτως με μάσκα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, καθώς επίσης και τη σχολική τσάντα τους για την παραλαβή των βιβλίων .

Η Διευθύντρια

Κουντούρη Γαρυφαλλιά

ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

 Η Διευθύντρια

 Κουντούρη Γαρυφαλλιά

Δελτίο Τύπου ERASMUS+

      Η Διευθύντρια

 Κουντούρη Γαρυφαλλιά

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε για τα Εξεταστικά Κέντρα των ειδικών μαθημάτων εδώ.

                                              Η Διευθύντρια

                                     Κουντούρη Γαρυφαλλιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Προκήρυξη

Προθεσμίες

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 21

ΠΡΟΣΟΧΗ  – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ  18-6-2020  ΕΩΣ  2-7-2020

Σας προωθούμε έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σχετικό με την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής των μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021.

                                                                                        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                               ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Σας προωθούμε το με αριθμό πρωτ. 66299/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.» για ενημέρωσή σας.
                                                                Η Διευθύντρια

                                                       Κουντούρη Γαρυφαλλιά

εδώ.

εδώ.

Δελτίο Τύπου ΤΕΦΑΑ 2020

εδώ

Προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας αποστέλλουμε το με αρ. πρωτ.  Φ. 251/64398/Α5/28-5-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που αφορά στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

                                                                        Η Διευθύντρια

                                                                 Κουντούρη Γαρυφαλλιά

εδώ

εδώ

εδώ