ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών ως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023 ως και 31 Μαρτίου 2024.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των σχ. μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα των μαθητών/τριών, ως πέντε (05) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από COVID-19, για το σχ. έτος 2023-24.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον Διευθυντή/ντρια της σχ. μονάδας της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού ή μοριακού ελέγχου.

Στην περίπτωση που ο μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό, οι απουσίες του/της, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας.

Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάληψης Μονοήμερης Μαθητικής Εκδρομής του ΓΕΛ Νεάπολης στη Βουλή των Ελλήνων»


ΤΟ ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/2020 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τ.Β’/12-02-2020, προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την προγραμματισμένη μονοήμερη εκδρομή μαθητών της Γ΄ τάξης στη Βουλή των Ελλήνων στις 09 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη από τις 6:00 π.μ. έως τις 22:00 μ.μ, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Συνέχεια της εγκυκλίου

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ-2024_2025Ψ4Φ246ΝΚΠΔ-ΞΚΥ

Πανελλήνιες εξετάσεις για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ή μαθησιακές δυσκολίες

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Συνέχεια στην εγκύκλιο

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/11/2023 ΩΣ 15/12/2023

PDF Embedder requires a url attribute ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΕΛ-Υποψήφιος-2024

Αίτηση-Υπεύθυνη-Δήλωση-ΓΕΛ-για-5-ΜΟΥΣΙΚΑ-2024

ΑΡΧΕΙΟ-ΟΔΗΓΙΕΣ-Α-Δ-ΓΕΛ-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΕΛ-2024

PDF Embedder requires a url attribute