Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας προωθούμε  το με αριθμό πρωτ. 42149/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ», προς ενημέρωσή σας.

                            Η Διευθύντρια

                          Κουντούρη Γαρυφαλλιά

Εφαρμογή Self-test

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

Ενημέρωση εφαρμογής υποχρεωτικού self-test