ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ

Σας προωθούμε το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με Α.Π.: 4736/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

ΑΦΟΡΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΦΕΚ Β΄ 69/14-01-2021

                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                         ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΦΕΚ-Β_69_3197_Δ2_12_01_21_ΤΡ-ΥΛΗΣ