ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Για την ημερήσια εκδρομή του Γενικού Λυκείου Νεάπολης , καλούμε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Φ1/20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ. Α. του ΥΠΑΙΘ «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία ή το ΚΤΕΛ να υποβάλλουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μέχρι την Τρίτη, 5 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 , στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου μας, για τη μίσθωση 1 λεωφορείου .

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Οι μαθητές θα είναι περίπου 35 .

Οι συνοδοί καθηγητές θα είναι 3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

7:00 Αναχώρηση από Νεάπολη..

10:30 Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης

12:30 Αναχώρηση από την αρχαία Μεσσήνη.

13:00 Άφιξη στην Καλαμάτα. Περιήγηση του σχολείου στα αξιοθέατα της πόλης.

18:00 Αναχώρηση από Καλαμάτα.

21:00 Άφιξη στη Νεάπολη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:

1. Τα λεωφορεία να είναι τουριστικά (όχι διώροφα) με κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. Δύο, τουλάχιστον, εβδομάδες, πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής, να προσκομισθούν στο σχολείο τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων και φωτοτυπίες της άδειας κυκλοφορία τους, όπου και θα φαίνεται ,υποχρεωτικά, ο σχετικός έλεγχος από τα ΚΤΕΟ.

2. Τα λεωφορεία να είναι στη διάθεση των μαθητών, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, στις περιηγήσεις-ξεναγήσεις.

3. Στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του γραφείου γενικού τουρισμού του ενδιαφερόμενου.

4. Να υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές καθώς και για τους συνοδούς καθηγητές.

5. Να προβλέπεται αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής, λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. καιρικές συνθήκες).

6. Το ταξιδιωτικό γραφείο να χορηγήσει ονομαστικές αποδείξεις ανά μαθητή.

7. Στις προσφορές να αναφέρεται η συνολική τιμή ανά λεωφορείο.

8. Στη σύμβαση να αναφέρεται η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης του ταξιδιωτικού γραφείου.

Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η παλαιότητα των λεωφορείων. Για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας καθώς και τους αριθμούς κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα μας διαθέσετε.

Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να επικοινωνήσουν με τη Διευθύντρια του σχολείου.

Σχετικά με webadmin

κύριος λογαριασμός, να χρησιμοποιείται για αλλαγές στη σχεδίαση/δομή, backups κτλ
Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.