ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάληψης Μονοήμερης Μαθητικής Εκδρομής του ΓΕΛ Νεάπολης στη Βουλή των Ελλήνων»


ΤΟ ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/2020 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τ.Β’/12-02-2020, προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την προγραμματισμένη μονοήμερη εκδρομή μαθητών της Γ΄ τάξης στη Βουλή των Ελλήνων στις 09 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη από τις 6:00 π.μ. έως τις 22:00 μ.μ, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Συνέχεια της εγκυκλίου