ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ