Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Σας προωθούμε προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου,

το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα.

   Η Διευθύντρια

Κουντούρη Γαρυφαλλιά

22846-ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΕΚ-ΠΕΡΙΦ.ΔΙΕΥΘ.-ΒΒΑΘΜΙΑΣ