Ενημέρωση σχετικά με τον προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης

Σας προωθούμε  το με αριθμό πρωτ. 37628/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τον προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης» προς ενημέρωσή σας.

Η Διευθύντρια Κουντούρη Γαρυφαλλιά

                                                    

ΕΞΕ-37628-2022-Ενημέρωση-σχετικά-με-τον-προληπτικό-διαγνωστικό-έλεγχο-νόσησης