ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Σας προωθούμε, το με Α.Π.: 43805/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με

ΘΕΜΑ:  Δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η με αρ. πρωτ. 43274/ΓΔ4/14-04-2021 ΚΥΑ (Β΄ 1512)

                                          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                              ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΦΕΚ

Δικαιολόγηση Απουσιών