ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας προωθούμε  το με αριθμό πρωτ. 31407/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Φ12α – 3η ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

                                                     Η Διευθύντρια

                                          Κουντούρη Γαρυφαλλιά

αρχείο