ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ 2021

Σας προωθούμε το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με Α.Π.:Φ12α/168225/Δ4/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατεύσιμου Προσωπικού
(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2003)

                                                                                               Η Διευθύντρια

                                                                                      Κουντούρη Γαρυφαλλιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021

Σχετικά με webadmin

κύριος λογαριασμός, να χρησιμοποιείται για αλλαγές στη σχεδίαση/δομή, backups κτλ
Δημοσιεύθηκε στην Μαθητές. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.