Ενημέρωση για την συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών, Πυροσβεστών κ Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Αξιωματικών-και-Πυροσβεστών-της-Πυροσβεστ